Aktuality

Další zvyšování sazeb cestovních náhrad v důsledku rostoucích cen (č. 1079)

26.08.2022

S účinností od 20.8.2022 dochází na základě vyhlášky č. 237/2022 Sb. ke zvýšení některých sazeb cestovních náhrad, a to konkrétně tuzemského stravného a ceny benzinu 98 oktanů.

Nově jsou sazby tuzemského stravného následující:

  • 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zvýšení sazeb tuzemského stravného má také přímý vliv na stanovení daňově optimální částky příspěvku na stravování zaměstnanců. Stravovací paušál je nově osvobozen do částky 99,40 Kč za jednu směnu (do 19.8.2022 byla tato hranice 82,60 Kč). Z hlediska daňového je optimální výše stravenky nově 180 Kč (do 19. 8. 2022 byla 150 Kč).

Současně dochází od 20.8.2022 pro účely stanovení cestovních náhrad ke zvýšení ceny benzinu 98 oktanů, a to ze 40,50 Kč/l na 51,40 Kč/l. U jiných druhů pohonných hmot ke změně od 20. 8. 2022 nedochází.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?