NEWSLETTER ODEBÍRAT
Služby

Účetní audit

Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice, výsledků hospodaření a finančních toků v souladu se zákony a směrnicemi.

Audit účetní závěrky se provádí povinně ze zákona, případně může být proveden dobrovolně při jakékoli jiné příležitosti.

Audit poskytuje cenné informace

Povinný audit

Povinný audit pro řadu podnikatelských subjektů vyplývá povinně ze zákona:

při roční závěrce, v závislosti na formě podnikání, výši obratu nebo čistého obchodního jmění,

v jiných případech:

 • při změně organizační formy, sloučení nebo splynutí
 • při změnách rozsahu a struktury základního kapitálu

Nepovinný audit

Může být proveden při jakékoliv příležitosti, může sloužit především:

 • k ověření závěrky a úrovně hospodaření pro vlastníky a manažery
 • při rozhodování o koupi či prodeji firmy
 • k posílení důvěryhodnosti firmy
 • vyžadují běžně rovněž banky před poskytnutím úvěru

 

Provedení auditu účetní závěrky může přinést i výhody. I menší podnikatelské subjekty mohou využít tuto službu s trojím efektem:

 • Posílit vnější důvěryhodnost firmy
 • Zvýšit jistotu vlastních rozhodovacích procesů
 • Ukázat cestu k nápravě existujících chyb

Naši klienti oceňují, že za svůj standard považujeme nejen vyjádření k závěrce jejich firmy prostřednictvím výroku auditora, ale rovněž vstřícnou odbornou radu a pomoc.

 

Pro hladký průběh auditu

Pro hladký průběh auditu jsou ideální konzultace a poradenství v  průběhu celého roku, jak v oblasti účetnictví, tak při sestavování účetních závěrek a výkazů.

Zajišťujeme audity účetních závěrek především pro:

 • Podnikatelské subjekty
 • Jednotlivé projekty pro účely dotací
 • Projekty veřejné podpory

Co služby auditora obnáší?

 • Provádění povinného auditu
 • Přezkoumání hospodaření podle jiného právního předpisu
 • Ověřování účetních záznamů
 • Ověřování jiných ekonomických informací anebo provádění dalších činností, pokud tak stanoví jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie

Auditorskou kancelář řídí Ing. Dagmar Melicharová, auditorka a daňová poradkyně.

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

  Jsem Acy, mohu Vám pomoci?