int(413) int(6282)
NEWSLETTER ODEBÍRAT
Obory

Výrobní firmy

HLAVNÍ BENEFITY

Výrobci průmyslového i spotřebního zboží vyžadují, aby nastavení všech nakupovaných služeb odpovídalo jejich vysoce optimalizovanému modelu, zaměřenému na konkurenceschopnost v prostředí relativně nízkých marží a vysokého využití financování cizími zdroji. 

Daňový poradce, auditor, právník, účetní, IT konzultant, ti všichni musí respektovat intenzitu procesů navazujících na výrobu a být jejich platnou oporou i součástí. K vysokému užitku klientů využíváme analýzu dat, sdílení dokumentů, a přístupy do vlastních systémů klienta.

Daňové poradenství

 • Daňové souvislosti pořízení investic, jejich oprav a rekonstrukce
 • Správné vedení zásob, včetně nedokončené výroby
 • Optimalizace daňové uznatelnosti nákladových úroků a nákladů souvisejících s držbou
 • Optimalizace uplatňování daňových ztrát a zpětné uplatnění daňové ztráty (loss carry back)
 • Optimální práce s daní z přidané hodnoty
 • Přeshraniční transakce v EU i mimo EU
 • Mezinárodní poradenství u zahraničních příjmů či plateb dle SZDZ a OECD směrnic
 • Realizace daňového due diligence pro finanční investice a majetkové akvizice

 

 • Fúze a jiné přeměny a transformace a další podnikové kombinace
 • Převodní ceny
 • Zastupování u finančního úřadu, podpora ve správních řízeních a kontrolách

IT řešení

 • Nastavení a optimalizace širokých funkcí ERP, zejména u klientů, kteří u nás outsourcují své účetnictví
 • Digitalizace oběhu dokladů

dlouhodobé konzultace i spolupráce

 • Konzultační služby dlouhodobě koordinujeme s plány příslušných útvarů našich zákazníků tak, aby vše hladce fungovalo.
 • Časový plán obvykle počítá s pravidelnými měsíčními konzultačními a kontrolními činnostmi, s jasně nastaveným harmonogramem prací na daňových přiznáních a auditu a s potřebou včas podávat daňová přiznání a hlášení a reportovat výsledky holdingovým strukturám nebo vlastníkům.

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR