Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Aktualizujeme zde pro vás nejdůležitější termíny daňových povinností.

Při pozdním podání přiznání nebo pozdním placení daně vám nebudou předepsány sankce pouze tehdy, bude-li podání učiněno nebo daň zaplacena v rámci tzv. liberační lhůty.

Pro více informací kontaktujte svého poradce KODAP.

Leden Typ Popis
2. 1. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2023
2. 1. 2024 Sociální pojištění záloha za 12/2023 (OSVČ)
8. 1. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 12/2023(OSVČ)
17. 1. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 12/2023
22. 1. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (12/2023)
22. 1. 2024 Sociální pojištění pojistné za 12/2023 (zaměstnavatel)
22. 1. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 12/2023 (zaměstnavatel)
25. 1. 2024 DPH přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2023 (čtvrtletní plátce)
25. 1. 2024 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2023 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2023
25. 1. 2024 DPH souhrnné hlášení za 12/2023 nebo za 4. čtvrtletí 2023
25. 1. 2024 DPH přiznání a platba daně za 12/2023 (měsíční plátce)
31. 1. 2024 DPH oznámení změny zdaňovacího období
31. 1. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2023
31. 1. 2024 Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2023
31. 1. 2024 Sociální pojištění záloha za 1/2024 (OSVČ)
31. 1. 2024 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2024
31. 1. 2024 Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024
Únor Typ Popis
8. 2. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 1/2024 (OSVČ)
15. 2. 2024 Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2023
15. 2. 2024 Oznamovací povinnost odvod do státního rozpočtu, neplnil-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2023
15. 2. 2024 Daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
15. 2. 2024 Daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024
16. 2. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 1/2024
20. 2. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 1/2024 (zaměstnavatel)
20. 2. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1/2024)
20. 2. 2024 Sociální pojištění pojistné za 1/2024 (zaměstnavatel)
26. 2. 2024 DPH souhrnné hlášení za 1/2024
26. 2. 2024 DPH kontrolní hlášení za 1/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26. 2. 2024 DPH přiznání a platba daně za 1/2024 (měsíční plátce)
29. 2. 2024 Sociální pojištění záloha za 2/2024 (OSVČ)
29. 2. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2024
Březen Typ Popis
1. 3. 2024 Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023
8. 3. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 2/2024 (OSVČ)
15. 3. 2024 Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí 2024
18. 3. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 2/2024
20. 3. 2024 Sociální pojištění pojistné za 2/2024 (zaměstnavatel)
20. 3. 2024 Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023 (pouze při elektronickém podání)
20. 3. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (2/2024)
20. 3. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 2/2024 (zaměstnavatel)
25. 3. 2024 DPH přiznání a platba daně za 2/2024 (měsíční plátce)
25. 3. 2024 DPH souhrnné hlášení za 2/2024
25. 3. 2024 DPH kontrolní hlášení za 2/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
Duben Typ Popis
2. 4. 2024 Daň z příjmů formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2023
2. 4. 2024 Daň z příjmů přiznání k dani z příjmů a doplatek daně za rok 2023 (pokud poplatník nepodléhá povinnému auditu a daň. přiznání podá do 2.4.2024)
2. 4. 2024 Daň z příjmů oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2023, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
2. 4. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2024
2. 4. 2024 Sociální pojištění záloha za 3/2024 (OSVČ)
8. 4. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 3/2024 (OSVČ)
17. 4. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 3/2024
22. 4. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (3/2024)
22. 4. 2024 Sociální pojištění pojistné za 3/2024 (zaměstnavatel)
22. 4. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 3/2024 (zaměstnavatel)
25. 4. 2024 DPH přiznání a platba daně za 3/2024 (měsíční plátce)
25. 4. 2024 DPH přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2024 (čtvrtletní plátce)
25. 4. 2024 DPH souhrnné hlášení za 3/2024 nebo za 1. čtvrtletí 2024
25. 4. 2024 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2024 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2024
30. 4. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2024
30. 4. 2024 Sociální pojištění záloha za 4/2024 (OSVČ)
30. 4. 2024 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2024
Květen Typ Popis
2. 5. 2024 Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2023 v případě, že poplatník podává bez daň. poradce elektronicky po 2. 4. 2024
2. 5. 2024 Daň z příjmů oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2023, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
2. 5. 2024 Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2023 pro OSSZ, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 2. 4. 2024 nebo přiznání podává daň. poradce do 2. 4. 2024
2. 5. 2024 Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2023 pro ZP, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 2. 4. 2024 nebo přiznání podává daň. poradce do 2. 4. 2024
9. 5. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 4/2024 (OSVČ)
10. 5. 2024 Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2023, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 5. 2024 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
10. 5. 2024 Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2023, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 5. 2024 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
20. 5. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (4/2024)
20. 5. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 4/2024
20. 5. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 4/2024 (zaměstnavatel)
20. 5. 2024 Sociální pojištění pojistné za 4/2024 (zaměstnavatel)
27. 5. 2024 DPH přiznání a platba daně za 4/2024 (měsíční plátce)
27. 5. 2024 DPH souhrnné hlášení za 4/2024
27. 5. 2024 DPH kontrolní hlášení za 4/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
31. 5. 2024 Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2024 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2024 (neplatí pro zemědělskou výrobu a chov ryb v případě daně vyšší než 5 000 Kč)
31. 5. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2024
31. 5. 2024 Sociální pojištění záloha za 5/2024 (OSVČ)
Červen Typ Popis
3. 6. 2024 Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2023 pro OSSZ, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2. 5. 2024
3. 6. 2024 Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2023 pro ZP, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2. 5. 2024
10. 6. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 5/2024 (OSVČ)
11. 6. 2024 Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2023, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 3. 6. 2024 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
11. 6. 2024 Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2023, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 3. 6. 2024 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
17. 6. 2024 Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí 2024
17. 6. 2024 Daň z příjmů pololetní záloha za 1. pololetí 2024
18. 6. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 5/2024
20. 6. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (5/2024)
20. 6. 2024 Sociální pojištění pojistné za 5/2024 (zaměstnavatel)
20. 6. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 5/2024 (zaměstnavatel)
25. 6. 2024 DPH přiznání a platba daně za 5/2024 (měsíční plátce)
25. 6. 2024 DPH kontrolní hlášení za 5/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 6. 2024 DPH souhrnné hlášení za 5/2024
Červenec Typ Popis
1. 7. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2024
1. 7. 2024 Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2023 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 2.4.2024 nebo má daň. subjekt povinnost mít úč. závěrku ověřenou auditorem
1. 7. 2024 Daň z příjmů oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2023, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
1. 7. 2024 Sociální pojištění záloha za 6/2024 (OSVČ)
8. 7. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 6/2024 (OSVČ)
17. 7. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 6/2024, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2023
22. 7. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (6/2024)
22. 7. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 6/2024 (zaměstnavatel)
22. 7. 2024 Sociální pojištění pojistné za 6/2024 (zaměstnavatel)
25. 7. 2024 DPH přiznání a platba daně za 6/2024 (měsíční plátce)
25. 7. 2024 DPH přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2024 (čtvrtletní plátce)
25. 7. 2024 DPH souhrnné hlášení za 6/2024 nebo za 2. čtvrtletí 2024
25. 7. 2024 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2024 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2024
31. 7. 2024 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2024
31. 7. 2024 Sociální pojištění záloha za 7/2024 (OSVČ)
31. 7. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2024
Srpen Typ Popis
1. 8. 2024 Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2023 pro ZP, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 2.4.2024
1. 8. 2024 Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2023 pro OSSZ, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 2.4.2024
8. 8. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 7/2024 (OSVČ)
9. 8. 2024 Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2023, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 8. 2024 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
9. 8. 2024 Sociální pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2023, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 8. 2024 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
16. 8. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 7/2024
20. 8. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (7/2024)
20. 8. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 7/2024 (zaměstnavatel)
20. 8. 2024 Sociální pojištění pojistné za 7/2024 (zaměstnavatel)
26. 8. 2024 DPH přiznání a platba daně za 7/2024 (měsíční plátce)
26. 8. 2024 DPH souhrnné hlášení za 7/2024
26. 8. 2024 DPH kontrolní hlášení za 7/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
Září Typ Popis
2. 9. 2024 Sociální pojištění záloha za 8/2024 (OSVČ)
2. 9. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2024
9. 9. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 8/2024 (OSVČ)
16. 9. 2024 Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí 2024
17. 9. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 8/2024
20. 9. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (8/2024)
20. 9. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 8/2024 (zaměstnavatel)
20. 9. 2024 Sociální pojištění pojistné za 8/2024 (zaměstnavatel)
25. 9. 2024 DPH kontrolní hlášení za 8/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 9. 2024 DPH přiznání a platba daně za 8/2024 (měsíční plátce)
25. 9. 2024 DPH souhrnné hlášení za 8/2024
30. 9. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2024
30. 9. 2024 Sociální pojištění záloha za 9/2024 (OSVČ)
Říjen Typ Popis
8. 10. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 9/2024 (OSVČ)
16. 10. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 9/2024
21. 10. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (9/2024)
21. 10. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 9/2024 (zaměstnavatel)
21. 10. 2024 Sociální pojištění pojistné za 9/2024 (zaměstnavatel)
25. 10. 2024 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2024 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2024
25. 10. 2024 DPH přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2024 (čtvrtletní plátce)
25. 10. 2024 DPH souhrnné hlášení za 9/2024 nebo za 3. čtvrtletí 2024
25. 10. 2024 DPH přiznání a platba daně za 9/2024 (měsíční plátce)
31. 10. 2024 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2024
31. 10. 2024 Sociální pojištění záloha za 10/2024 (OSVČ)
31. 10. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2024
31. 10. 2024 DPH registrace DPH pro skupinu
Listopad Typ Popis
8. 11. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 10/2024 (OSVČ)
18. 11. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 10/2024
20. 11. 2024 Sociální pojištění pojistné za 10/2024 (zaměstnavatel)
20. 11. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 10/2024 (zaměstnavatel)
20. 11. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (10/2024)
25. 11. 2024 DPH přiznání a platba daně za 10/2024 (měsíční plátce)
25. 11. 2024 DPH souhrnné hlášení za 10/2024
25. 11. 2024 DPH kontrolní hlášení za 10/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
Prosinec Typ Popis
2. 12. 2024 Sociální pojištění záloha za 11/2024 (OSVČ)
2. 12. 2024 Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2024 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
2. 12. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2024
9. 12. 2024 Zdravotní pojištění záloha za 11/2024 (OSVČ)
16. 12. 2024 Daň z příjmů pololetní záloha daně z příjmů za 2. pololetí 2024
16. 12. 2024 Daň z příjmů čtvrtletní záloha daně z příjmů za 4. čtvrtletí 2024
17. 12. 2024 Intrastat výkazy Intrastat za období 11/2024
20. 12. 2024 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (11/2024)
20. 12. 2024 Zdravotní pojištění pojistné za 11/2024 (zaměstnavatel)
20. 12. 2024 Sociální pojištění pojistné za 11/2024 (zaměstnavatel)
27. 12. 2024 DPH přiznání a platba DPH za 11/2024 (měsíční plátce)
27. 12. 2024 DPH souhrnné hlášení DPH za 11/2024
27. 12. 2024 DPH kontrolní hlášení DPH za 11/2024 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
31. 12. 2024 Sociální pojištění záloha za 12/2024 (OSVČ)
31. 12. 2024 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2024

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

    Jsem Acy, mohu Vám pomoci?