int(172) int(6282)

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Zákonné termíny pro daňové povinnosti najdete zde.

Při pozdním podání přiznání nebo pozdním placení daně vám nebudou předepsány sankce pouze tehdy, bude-li podání učiněno nebo daň zaplacena v rámci tzv. liberační lhůty.

Pro více informací kontaktujte svého poradce KODAP.

Leden Typ Popis
9. 1. 2023 Spotřební daň platba daně (kromě lihu) za 11/2022 (CÚ)
9. 1. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 12/2022(OSVČ)
17. 1. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 12/2022
20. 1. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (12/2022)
20. 1. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 12/2022 (zaměstnavatel)
20. 1. 2023 Sociální pojištění pojistné za 12/2022 (zaměstnavatel)
25. 1. 2023 DPH přiznání a platba daně za 12/2022 (měsíční plátce)
25. 1. 2023 DPH přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2022 (čtvrtletní plátce)
25. 1. 2023 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2022 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2022
25. 1. 2023 DPH souhrnné hlášení za 12/2022 nebo za 4. čtvrtletí 2022
25. 1. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 12/2022 (CÚ)
25. 1. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2022
31. 1. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2022
31. 1. 2023 DPH oznámení změny zdaňovacího období
31. 1. 2023 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2023
31. 1. 2023 Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2022
31. 1. 2023 Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023
31. 1. 2023 Sociální pojištění záloha za 1/2023 (OSVČ)
Únor Typ Popis
8. 2. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 1/2023 (OSVČ)
9. 2. 2023 Spotřební daně platba daně za 12/2022 (CÚ) (kromě lihu)
15. 2. 2023 Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2022
15. 2. 2023 Oznamovací povinnost odvod do státního rozpočtu, neplnil-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2022
15. 2. 2023 Daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
15. 2. 2023 Daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023
16. 2. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 1/2023
20. 2. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 1/2023 (zaměstnavatel)
20. 2. 2023 Sociální pojištění pojistné za 1/2023 (zaměstnavatel)
20. 2. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1/2023)
27. 2. 2023 DPH přiznání a platba daně za 1/2023 (měsíční plátce)
27. 2. 2023 DPH souhrnné hlášení za 1/2023
27. 2. 2023 DPH kontrolní hlášení za 1/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27. 2. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2023
27. 2. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 1/2023 (CÚ)
28. 2. 2023 Sociální pojištění záloha za 2/2023 (OSVČ)
28. 2. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2023
Březen Typ Popis
1. 3. 2023 Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022
8. 3. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 2/2023 (OSVČ)
13. 3. 2023 Spotřební daně platba daně za 1/2023 (CÚ) (kromě lihu)
15. 3. 2023 Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí 2023
16. 3. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 2/2023
20. 3. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 2/2023 (zaměstnavatel)
20. 3. 2023 Sociální pojištění pojistné za 2/2023 (zaměstnavatel)
20. 3. 2023 Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022 (pouze při elektronickém podání)
20. 3. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (2/2023)
27. 3. 2023 DPH přiznání a platba daně za 2/2023 (měsíční plátce)
27. 3. 2023 DPH souhrnné hlášení za 2/2023
27. 3. 2023 DPH kontrolní hlášení za 2/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27. 3. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 2/2023 (CÚ)
27. 3. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2023
31. 3. 2023 Sociální pojištění záloha za 3/2023 (OSVČ)
31. 3. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2023
Duben Typ Popis
1. 4. 2023 Daň z příjmů přiznání k dani z příjmů a doplatek daně za rok 2022 (pokud poplatník nepodléhá povinnému auditu a daň. přiznání podá do 1.4.2023)
1. 4. 2023 Daň z příjmů oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2022, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
3. 4. 2023 Daň z příjmů formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2022
11. 4. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 3/2023 (OSVČ)
11. 4. 2023 Spotřební daně platba daně za 2/2023 (CÚ) (kromě lihu)
20. 4. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 3/2023
20. 4. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (3/2023)
20. 4. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 3/2023 (zaměstnavatel)
20. 4. 2023 Sociální pojištění pojistné za 3/2023 (zaměstnavatel)
25. 4. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2023
25. 4. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 3/2023 (CÚ)
25. 4. 2023 DPH souhrnné hlášení za 3/2023 nebo za 1. čtvrtletí 2022
25. 4. 2023 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2023 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2023
25. 4. 2023 DPH přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 20223(čtvrtletní plátce)
25. 4. 2023 DPH přiznání a platba daně za 3/2023 (měsíční plátce)
30. 4. 2023 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2023
Květen Typ Popis
2. 5. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/202
2. 5. 2023 Sociální pojištění záloha za 4/2022 (OSVČ)
2. 5. 2023 Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2022 v případě, že poplatník podává bez daň. poradce elektronicky po 1. 4. 2023
2. 5. 2023 Daň z příjmů oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2022, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
2. 5. 2023 Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2022 pro OSSZ, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1. 4. 2023 nebo přiznání podává daň. poradce do 1. 4. 2023
2. 5. 2023 Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2022 pro ZP, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1. 4. 2023 nebo přiznání podává daň. poradce do 1. 4. 2023
9. 5. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 4/2023 (OSVČ)
10. 5. 2023 Spotřební daně platba daně za 3/2023 (CÚ) (kromě lihu)
10. 5. 2023 Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2022, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 5. 2023 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
11. 5. 2023 Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2022, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 5. 2023 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
18. 5. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 4/2023
22. 5. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (4/2023)
22. 5. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 4/2023 (zaměstnavatel)
22. 5. 2023 Sociální pojištění pojistné za 4/2023 (zaměstnavatel)
25. 5. 2023 DPH přiznání a platba daně za 4/2023 (měsíční plátce)
25. 5. 2023 DPH souhrnné hlášení za 4/2023
25. 5. 2023 DPH kontrolní hlášení za 4/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 5. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 4/2023 (CÚ)
25. 5. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2023
31. 5. 2023 Sociální pojištění záloha za 5/2023 (OSVČ)
31. 5. 2023 Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2023 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2023 (neplatí pro zemědělskou výrobu a chov ryb v případě daně vyšší než 5 000 Kč)
31. 5. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2023
Červen Typ Popis
1. 6. 2023 Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2022 pro OSSZ, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2. 5. 2023
2. 6. 2023 Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2022 pro ZP, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2. 5. 2023
8. 6. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 5/2023 (OSVČ)
9. 6. 2023 Spotřební daně platba daně za 4/2023 (CÚ) (kromě lihu)
9. 6. 2023 Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 6. 2023 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
12. 6. 2023 Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2022, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 6. 2023 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
15. 6. 2023 Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí 2023
15. 6. 2023 Daň z příjmů pololetní záloha za 1. pololetí 2023
16. 6. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 5/2023
20. 6. 2023 Sociální pojištění pojistné za 5/2023 (zaměstnavatel)
20. 6. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 5/2023 (zaměstnavatel)
20. 6. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (5/2023)
26. 6. 2023 DPH přiznání a platba daně za 5/2023 (měsíční plátce)
26. 6. 2023 DPH souhrnné hlášení za 5/2023
26. 6. 2023 DPH kontrolní hlášení za 5/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26. 6. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 5/2023 (CÚ)
26. 6. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2023
30. 6. 2023 Sociální pojištění záloha za 6/2023 (OSVČ)
30. 6. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2023
Červenec Typ Popis
3. 7. 2023 Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2022 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2023 nebo má daň. subjekt povinnost mít úč. závěrku ověřenou auditorem
3. 7. 2023 Daň z příjmů oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2022, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
10. 7. 2023 Spotřební daně platba daně za 5/2023 (CÚ) (kromě lihu)
10. 7. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 6/2023 (OSVČ)
20. 7. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 6/2023, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2022
20. 7. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (6/2023)
20. 7. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 6/2023 (zaměstnavatel)
20. 7. 2023 Sociální pojištění pojistné za 6/2023 (zaměstnavatel)
25. 7. 2023 DPH přiznání a platba daně za 6/2023 (měsíční plátce)
25. 7. 2023 DPH přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2023 (čtvrtletní plátce)
25. 7. 2023 DPH souhrnné hlášení za 6/2023 nebo za 2. čtvrtletí 2023
25. 7. 2023 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2023 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2023
25. 7. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 6/2023 (CÚ)
25. 7. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2023
31. 7. 2023 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2023
Srpen Typ Popis
1. 8. 2023 Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2022 pro OSSZ, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2023
1. 8. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2023
1. 8. 2023 Sociální pojištění záloha za 7/2023 (OSVČ)
3. 8. 2023 Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2022 pro ZP, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2023
8. 8. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 7/2023 (OSVČ)
9. 8. 2023 Spotřební daně platba daně za 6/2023 (CÚ) (kromě lihu)
9. 8. 2023 Sociální pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2022, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 8. 2023 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
11. 8. 2023 Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2022, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 8. 2023 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
16. 8. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 7/2023
21. 8. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (7/2023)
21. 8. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 7/2023 (zaměstnavatel)
21. 8. 2023 Sociální pojištění pojistné za 7/2023 (zaměstnavatel)
25. 8. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2023
25. 8. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 7/2023 (CÚ)
25. 8. 2023 DPH kontrolní hlášení za 7/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 8. 2023 DPH souhrnné hlášení za 7/2023
25. 8. 2023 DPH přiznání a platba daně za 7/2023 (měsíční plátce)
31. 8. 2023 Sociální pojištění záloha za 8/2023 (OSVČ)
31. 8. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2023
31. 8. 2023 Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2023 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
Září Typ Popis
8. 9. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 8/2023 (OSVČ)
11. 9. 2023 Spotřební daně platba daně za 7/2023 (CÚ) (kromě lihu)
15. 9. 2023 Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí 2023
18. 9. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 8/2023
20. 9. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (8/2023)
20. 9. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 8/2023 (zaměstnavatel)
20. 9. 2023 Sociální pojištění pojistné za 8/2023 (zaměstnavatel)
25. 9. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 8/2023 (CÚ)
25. 9. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2023
25. 9. 2023 DPH přiznání a platba daně za 8/2023 (měsíční plátce)
25. 9. 2023 DPH kontrolní hlášení za 8/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25. 9. 2023 DPH souhrnné hlášení za 8/2023
Říjen Typ Popis
2. 10. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2023
2. 10. 2023 Sociální pojištění záloha za 9/2023 (OSVČ)
9. 10. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 9/2023 (OSVČ)
10. 10. 2023 Spotřební daně platba daně za 8/2023 (CÚ) (kromě lihu)
17. 10. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 9/2023
20. 10. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (9/2023)
20. 10. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 9/2023 (zaměstnavatel)
20. 10. 2023 Sociální pojištění pojistné za 9/2023 (zaměstnavatel)
25. 10. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2023
25. 10. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 9/2023 (CÚ)
25. 10. 2023 DPH souhrnné hlášení za 9/2023 nebo za 3. čtvrtletí 2023
25. 10. 2023 DPH kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2023 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2023
25. 10. 2023 DPH přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2023 (čtvrtletní plátce)
25. 10. 2023 DPH přiznání a platba daně za 9/2023 (měsíční plátce)
31. 10. 2023 Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2022
31. 10. 2023 Sociální pojištění záloha za 10/2023 (OSVČ)
31. 10. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2023
31. 10. 2023 DPH registrace DPH pro skupinu
Listopad Typ Popis
8. 11. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 10/2023 (OSVČ)
9. 11. 2023 Spotřební daně platba daně za 9/2023 (CÚ) (kromě lihu)
16. 11. 2023 Intrastat výkazy Intrastat za období 10/2023
20. 11. 2023 Sociální pojištění pojistné za 10/2023 (zaměstnavatel)
20. 11. 2023 Zdravotní pojištění pojistné za 10/2023 (zaměstnavatel)
20. 11. 2023 Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (10/20223)
27. 11. 2023 DPH souhrnné hlášení za 10/2023
27. 11. 2023 DPH kontrolní hlášení za 10/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27. 11. 2023 Spotřební daně daňové přiznání za 10/2023 (CÚ)
27. 11. 2023 Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2023
27. 11. 2023 DPH přiznání a platba daně za 10/2023 (měsíční plátce)
30. 11. 2023 Sociální pojištění záloha za 11/2023 (OSVČ)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2023 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
30. 11. 2023 Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2023
Prosinec Typ Popis
8. 12. 2023 Zdravotní pojištění záloha za 11/2023 (OSVČ)
11. 12. 2023 Spotřební daně Platba daně za 10/2022 (CÚ) (kromě lihu)
15. 12. 2023 Silniční daň Záloha na silniční daň za měsíce 10, 11/2023 - záloha prominuta,
15. 12. 2023 Daň z příjmů Čtvrtletní záloha daně z příjmů za 4. čtvrtletí 2023
15. 12. 2023 Daň z příjmů Pololetní záloha daně z příjmů za 2. pololetí 2023
18. 12. 2023 Intrastat Výkazy Intrastat za období 11/2023
20. 12. 2023 Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (11/2023)
20. 12. 2023 Zdravotní pojištění Pojistné za 11/2023 (zaměstnavatel)
20. 12. 2023 Sociální pojištění Pojistné za 11/2023 (zaměstnavatel)
27. 12. 2023 DPH Přiznání a platba DPH za 11/2023 (měsíční plátce)
27. 12. 2023 DPH Souhrnné hlášení DPH za 11/2023
27. 12. 2023 DPH Kontrolní hlášení DPH za 11/2023 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27. 12. 2023 Spotřební daně Daňové přiznání spotřební daně za 11/2023 (CÚ)
27. 12. 2023 Energetické daně Přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2023

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR