int(785) int(6282)
NEWSLETTER ODEBÍRAT
Obory

B2B služby

HLAVNÍ BENEFITY

Firmám poskytujícím specializované služby pomáháme především s agendami týkajícími se externích pracovníků. Ať už jste advokátní kancelář, velká úklidová firma, bezpečnostní agentura nebo specialista poskytující servis strojního zařízení, vyřešíme vaše smluvní agendy i komunikaci s úřady.

Poradenství

  • Daňové testování smluvních vztahů se subdodavateli a jejich rizik
  • Kontrola nastavení středisek, zakázek a jejich profitability, včetně adekvátního zatížení režijními náklady
  • Kontrola správnosti zdaňování zaměstnanců, vykazování pracovních cest a mzdových nároků
  • Zastupování před úřady
  • Nastavení reportingu a účetnictví v reálném čase

Expertní služby

  • Daňové otázky těchto typů podnikání obvykle nelze řešit izolovaně od zájmů jejich zákazníků, často se proto účastníme i vyjednávání
  • Pomáháme se zavedením a optimalizací ERP systému, který zákazníkům dává každodenní živý pohled do podnikání
  • Typickým zadáním je např. vyřešit klíčování fakturovaných položek nebo vypořádání nedokončených dodávek na konci účetního období

 

 

 

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR