NEWSLETTER ODEBÍRAT
Služby

Registrace k DPH v EU

V případě podnikatelských aktivit v jiném členském státě je vždy třeba vyhodnotit, zda Vám nevzniká povinnost registrace k místní DPH. Naši poradci znají předpisy v oblasti DPH v EU a rádi s Vámi provedou analýzu vašeho obchodního případu.

Vyřešíme vaše daňové povinnosti v rámci EU

Klienti se často mylně domnívají, že lze vždy aplikovat režim přenesení daňové povinnosti (reverse-charge) či že v případě nízkého obratu povinnost registrace v zahraničí nevzniká.

S našimi poradci budete mít klidné spaní bez obav z výzev a doměření DPH ze strany zahraničního finančního úřadu.

Poradci přesně vědí:

 • jaké dokumenty je třeba připravit pro úspěšnou registraci, kam a jakým způsobem tyto dokumenty podat na FÚ;
 • jak vyplnit zahraniční přiznání k DPH, včetně elektronického podán
 • kdy a jak podat hlášení Intrastat;
 • kam uhradit daňovou povinnost;
 • v jakých termínech podat přiznání k DPH a uhradit daň.

Legislativa DPH v Evropské unii je harmonizována směrnicí 2006/112/ES, avšak ta stále dává členským státům velký prostor pro vlastní právní úpravu. Vždy aplikujeme individuální přístup ke konkrétním případům.

Tyto odlišnosti jsou patrné zejména v:

 • dokumentaci pro registraci k DPH a jejich způsobu předložení FÚ;
 • podobě formulářů přiznání k DPH a jejich způsobu podávání;
 • možnosti aplikovat režim přenesení daňová povinnosti (reverse-charge);
 • výši sazeb DPH.

PŘÍKLADY PODNIKATELSKÝCH SCÉNÁŘŮ

Podnikatel poskytuje stavební služby v jiných členských státech EU.

Místo plnění: tam, kde se nachází daná nemovitost

Řešení:

Služby jsou poskytovány firmě. Povinnost registrovat závisí na různých faktorech dle legislativy daného státu, např.

 • Slovensko – pokud je služba poskytnuta podnikateli se sídlem na Slovensku, není registrace k DPH nutná
 • Německo – pokud má firma další subdodavatele, musí se zaregistrovat k DPH. Podrobnosti o stavebních zakázkách v SRN – https://www.dph-eu.cz/cs/stavebni-prace-v-srn.html 
 • Služba je poskytnuta soukromé osobě , podnikatel se musí vždy registrovat k DPH a daň odvést v tom státě, kde se nemovitost nachází.

Podnikatel nakoupil elektroniku na území Německa. Toto zboží bude dále prodávat na území Německa.

Místo plnění: Německo

Řešení:

Povinná registrace k DPH:

 • Stavební práce (a další služby se vztahem k nemovitosti)
 • Konference a semináře pro veřejnost
 • NOVĚ: Poskytnutí elektronické služby
 • Konsignační sklad
 • Mezinárodní přeprava osob
 • Prodej zboží
 • Zasílání zboží

KODAP

Příprava dokumentů

 • V prvním kroku s Vámi provedeme analýzu Vašeho obchodního případu a vyhodnotíme, zda Vám vzniká povinnost registrace k DPH v EU (případně, zda by byla pro Vás výhodná).
 • Pokud vyhodnotíme, že povinnost registrace vznikla, tak Vás požádáme o zaslání údajů pro přípravu potřebné dokumentace (potřebné údaje a dokumenty se liší dle jednotlivých zemí).
 • Připravíme dokumentaci, kterou Vám zašleme k podpisu.
 • Zajistíme překlad Výpisu z OR/ŽR.
 • V okamžiku, kdy od Vás máme dokumentaci podepsanou zpět, tak podáváme žádost na příslušný FÚ.
 • Informujeme Vás o průběhu registračního procesu, komunikujeme se zahraničím FÚ.
 • Po přidělení registračního čísla Vám zasíláme potvrzení o registraci s informacemi o dalším postupu (podávání přiznání k DPH a plnění případných dalších povinností).

Kontrola povinností

Naši poradci pracují s aktuálními informacemi a budou vás informovat o případných změnách v legislativě.
Vedeme evidenci a klienty včas informujeme o termínech pro splnění povinností – podání přiznání k DPH a úhrada případné daňové povinnosti.

Individuální přístup

Nabízíme individuální přístup k potřebám každého klienta. Jsme vám plně k dispozici na telefonické a e-mailové konzultace. Rádi se také setkáme osobně. V dnešní uspěchané době také využíváme online schůzek. Vše může probíhat online, což je výhodné zejména pro klienty ze vzdálenějších koutů ČR.

Odborná asistence při sporech

Poskytujeme klientům také podporu při výzvách ze strany zahraničních finančních úřadů a daňových kontrolách ve vztahu k DPH. Ve spolupráci s klientem připravíme dokumentaci a komunikujeme se zahraničním FÚ.

Transparentnost o poplatcích

Registrace k DPH řešíme v různých zemích EU. V mnoha případech vyřešíme vše napřímo rovnou se zahraničním správcem daně. Jsou země, kde spolupracujeme s partnerskými kancelářemi ve skupině ETL. Cenové podmínky se tak liší dle konkrétního případu a země, kde je registrace vyřizována. Naši poradci vám rádi dají jasné cenové podmínky dle vašeho konkrétního případu.

Služby Registrace k DPH v EU zajišťuje kancelář:

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

  Jsem Acy, mohu Vám pomoci?