NEWSLETTER ODEBÍRAT
Služby

Zahraniční podnikatelé (investoři)

Pro zahraniční investory je důležité nespoléhat na svou znalost zvyklostí ze zemí EU.

 • České prostředí si uchovává svou svébytnost
 • Daňový systém se často mění
 • Řada právních norem připouští dvojí výklad
 • V čase se mění i přístup finančních orgánů

 Pro cizince může být obtížné se v tomto prostředí orientovat a zbytečně čelí administrativní, časové i finanční zátěži.

Odborník snižuje riziko a optimalizuje daňové zatížení

 • Eliminuje riziko postihů

 • Optimalizuje organizační struktury tak, aby se nezvyšovala daňová zátěž v ČR, ani v cílovém státě 

 • Optimalizuje zdanění manažerů a expertů vykonávajících práci pro české společnosti, i zahraniční firmy podnikající v ČR, včetně případného zpracování mzdových agend

 • Je zdrojem informací o podnikatelských kontaktech a příležitostech

Naši zkušení profesionálové pro vás zajistí:

 • Založení české společnosti se zahraničním kapitálem prostřednictvím KODAP legal
 • Profesionální vedení účetnictví pro stálé provozovny zahraničních společností a pro české společnosti založené zahraničním kapitálem
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zpracování mzdových agend
 • Zastupování zájmů klienta před finančními orgány

ZAVOLEJTE NÁM

NEBO NÁM NAPIŠTE

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR

  Jsem Acy, mohu Vám pomoci?