Aktuality

Aktuální změny v odepisování majetku (č. 1001)

04.03.2021

Novela zákona o daních z příjmů ze závěru roku 2020 (tzv. daňový balíček 2021, zákon č. 609/2020 Sb.) přinesla kromě např. zrušení superhrubé mzdy i zásadní změny u odepisování hmotného i nehmotného majetku. Došlo totiž ke zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek a pro jeho technické zhodnocení, dále daňový balíček zrušil daňové odepisování nehmotného majetku a zavedl „staronově“ mimořádné odpisy.

Mimořádné odpisy se týkají hmotného majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021. Majetek zařazený do odpisové skupiny 1 lze nově odepsat již za 12 měsíců a hmotný majetek zařazený do odpisové skupiny 2 lze nově odepsat za 24 měsíců. Mimořádné odpisy může však uplatnit pouze prvý odpisovatel, týkají se tak výhradně nového hmotného majetku.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?