int(7800) int(6282)

NSS: Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebně-montážních prací má svá omezení (č. 1116)