NSS: Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebně-montážních prací má svá omezení (č. 1116)

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?