Aktuality

Blíží se splatnost čtvrtletní zálohy na daň z příjmů (č. 1041)

06.12.2021

Záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 4. čtvrtletí, resp. za 2. pololetí 2021, je splatná dne 15.12., pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání. Tato záloha je splatná v běžném režimu, tj. nedochází k jejímu prominutí nebo jiné formě odkladu povinnosti jako tomu z důvodu Covid-19 bylo dříve.

Poplatníci mají nicméně možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z prokazatelného důvodu ekonomických dopadů pandemie COVID-19) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?