Aktuality

Blíží se splatnost první čtvrtletní zálohy na daň z příjmů v roce 2022 (č.1055)

09.03.2022

Záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob za 1. čtvrtletí roku 2022, je splatná dne 15.3.2022, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti. Tato záloha je splatná v běžném režimu, tj. nedochází k jejímu prominutí nebo jiné formě odkladu povinnosti jako tomu z důvodu Covid-19 bylo dříve.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh, v odůvodněných případech (např. z prokazatelného důvodu ekonomických dopadů pandemie COVID-19, nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2022 apod.) požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení. Žádost doporučujeme podat co nejdříve a v předstihu, tj. ještě před splatností zálohy.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?