Aktuality

Blíží se splatnost třetí čtvrtletní zálohy na daň z příjmů v roce 2023! (č.1130)

03.09.2023

Záloha na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob ve 3. čtvrtletí roku 2023 je splatná 15.9.2023, pokud tato povinnost plyne z podaného daňového přiznání, resp. poslední známé daňové povinnosti.

Poplatníci mají možnost, stejně jako u předchozích záloh na daň z příjmů, požádat v odůvodněných případech (např. z důvodu nižšího očekávaného výsledku hospodaření za rok 2023, omezení výroby, v souvislosti s růstem cen energií apod.) finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její zrušení. Žádost doporučujeme podat raději v předstihu.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?