Aktuality

Brexit a uplatňování daně z příjmů (č. 974)

04.01.2021

Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo dne 31. 1. 2020 z Evropské unie. Přechodné období vystoupení z EU končí 31. 12. 2020. Jednání o nastavení vztahů mezi Spojeným královstvím a EU stále ještě probíhají. Nicméně ode dne 1. 1. 2021 se nebude Spojené království nadále účastnit jednotného trhu či celní unie EU.

Z pohledu daně z příjmů se od 1. 1. 2021 definitivně stane tzv. třetí zemí. Při zdanění s mezinárodním prvkem se bude proto postupovat v souladu s vnitrostátními předpisy a se Smlouvou o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Podrobnosti ke zdanění z pohledu daně z příjmů jsou uvedeny na webových stránkách Finanční správy ČR.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?