Aktuality

Brexit a uplatňování DPH v přeshraničním dodání zboží a poskytování služeb (č. 975)

04.01.2021

Jak jsem vás již informovali, Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo dne 31. 1. 2020 z Evropské unie. Přechodné období vystoupení z EU končí 31. 12. 2020. Z pohledu DPH se tedy od 1. 1. 2021 hledí na Spojené království jako na třetí zemi. To znamená, že zde budou aplikována stejná pravidla jako např. při obchodování s USA, Ruskem nebo Čínou. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

Ve vztahu ke Spojenému království nebude tedy možné od 1. 1. 2021 uplatnit stávající pravidla, což se odrazí zejména v následujících oblastech:

• Na obchody se zbožím, případně na pohyb zboží mezi ČR a Spojeným královstvím se budou vztahovat pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. Rovněž bude pohyb zboží podléhat celním pravidlům.
• Ve vztahu ke Spojenému království nebude možné od 1. 1. 2021 uplatnit specifická pravidla a zvláštní režimy platné v rámci obchodování se zbožím pouze mezi členskými státy EU (např. režim call-off stock, zasílání zboží, zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu apod.)
• Po uplynutí přechodného období již nebude možné použít postupy v rámci společného systému vracení DPH v EU (dle směrnice o vrácení DPH).

Podrobnosti ke zdanění z pohledu DPH jsou uvedeny na webových stránkách Finanční správy ČR .

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?