Aktuality

Další „milostivé léto“ – koho a čeho se týká? (č.1170)

31.05.2024

Legislativním procesem prošel zákon o mimořádném odpuštění penále a exekučních nákladů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění fyzických osob, tj. OSVČ nebo osob bez zdanitelných příjmů. Podmínkou odpuštění neuhrazeného penále či exekučních nákladů je, že dlužné pojistné musí být plně uhrazeno do 31. 12. 2024 nebo podle splátkového kalendáře. Přitom pro účely odpuštění je dlužným pojistným pouze nezaplacené pojistné, pro jehož vymožení byla nejpozději k 31. 12. 2023 nařízena exekuce podle daňového řádu.

O prominutí je třeba požádat, žádost musí být podána příslušné zdravotní pojišťovně v období od 1. 7. 2024 do 30. 11. 2024. Prominutí se netýká pojistného, penále či exekučních nákladů vymáhaných soudním exekutorem. Prominutí se dále netýká plátců v insolvenčním řízení.

 

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?