Aktuality

Další prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů, a to až do 31. 8. 2021 (č. 1024)

02.07.2021

Ministerstvo financí rozhodlo o prodloužení prominutí DPH při dodání, pořízení z JČS a při dovozu vybraných zboží, zejména filtračních polomasek třídy alespoň FFP2, respirátorů i příslušenství k polomaskám a respirátorům, a to i na období od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. Plný text rozhodnutí byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji 25/2021 .

Původní rozhodnutí, která jsou tímto rozhodnutím prodlužována, jsou uveřejněna ve Finančním zpravodaji 16/2021 (viz náš e-servis 1006), ve Finančním zpravodaji 18/2021  (viz e-servis 1012 ) a též ve Finančním zpravodaji 23/2021 (viz e-servis 1021).

Opět připomínáme, že pokud plátce uvede na daňový doklad daň na výstupu, která je rozhodnutím MF prominuta, je povinen tuto daň přiznat (uvést do daňového přiznání) a současně příjemce tohoto zboží si nemůže odpočet uplatnit. Chybně přiznanou daň však lze opravit postupem podle § 43 ZDHP.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?