Aktuality

Další zvýšení úrokové sazby ČNB, aktuálně na 2,75 % (č. 1038)

18.11.2021

S účinností od 5. 11. 2021 zvedla Česká národní banka (ČNB) základní úrokovou sazbu (tzv. dvoutýdenní repo sazbu neboli 2T repo sazbu) na 2,75 %. Toto zvýšení z 1,5 % platného od 1. 10. 2021 je nejprudší od roku 1997 a je v poměrně krátké době druhým zvýšením za sebou.

Základní úroková sazba ČNB se uplatní i u daní, když výše této sazby je základem pro stanovení úroků. Například úrok z prodlení je ročně roven repo sazbě ČNB platné pro první den kalendářního pololetí v němž prodlení trvá zvýšené o 8 procentních bodů. Pokud nedojde k další změně sazby, bude prodlení s úhradou daní sankcionováno od 1. 1. 2022 sazbou 10,75 % p.a.

Přehled vývoje repo sazby je dostupný na webových stránkách KODAP.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?