int(1482) int(6282)
Aktuality

Daň z nemovitých věcí musí být uhrazena již v pondělí 31. 5. 2021 (č. 1019)

28.05.2021

Termín pro úhradu daně z nemovitých věcí či její první splátky je již 31. 05. 2021, tj. příští pondělí. Žádné „plošné“ prominutí u daně z nemovitých věcí splatné k 31. 5. 2021 nebylo vyhlášeno, a proto je potřeba splátku daně uhradit nejpozději do uvedeného data. V ten den musí být částka připsána na účet finančního úřadu či složena v pokladně FÚ.

Pokud by se vlastník nemovité věci dostal do situace, kdy by mu případná úhrada splátky daně způsobila finanční nebo jiné potíže, lze požádat správce daně o posečkání nebo o rozložení úhrady daně na splátky. Žádat je možné individuálně s doložením přechodné nepříznivé finanční situace, např. z důvodu zakázané či omezené činnosti či ze zdravotních důvodů (zejména prodělané onemocnění COVID-19). Správní poplatek k takové žádosti není třeba do 16. 8. 2021 hradit.