Aktuality

Daňová podpora investování na stáří má zelenou (č.1140)

13.11.2023

Do třetího čtení v Poslanecké sněmovně míří novela zákona o daních z příjmů, která zavádí od 1.1.2024 daňové zvýhodnění tzv. dlouhodobých investičních produktů (DIP). V současné době je možné nalézt úlevy pouze v oblasti klasických penzijních produktů (tzv. třetí důchodový pilíř), které ale již nepředstavují pro mnoho občanů lákavou investiční příležitost a raději své prostředky soustředí do jiných produktů.

Nově by mělo být možné využít daňové zvýhodnění také u produktů, které budou tvořeny majetkem v podobě peněžních prostředků, investičních cenných papírů, cenných papírů kolektivního investování nebo jinými nástroji peněžního trhu. Daňové zvýhodnění bude poskytováno v podobě osvobozeného příspěvku zaměstnavatele (roční limit 50 000 Kč celkem za všechny podporované produkty), tento náklad bude navíc pro zaměstnavatele daňově uznatelný. Z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance se tedy může jednat o velmi zajímavý a daňově výhodný benefit.

Dále bude možné uplatnit na tyto produkty odpočet od základu daně ve výši zaplacených příspěvků poplatníkem (možno odečíst až 48 000 Kč ročně).

Tato i mnoho dalších změn budou předmětem školení, které pořádáme 7.12. v Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci. Více informací naleznete zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?