Aktuality

Daňový balíček zveřejněn ve Sbírce zákonů (č. 978)

06.01.2021

Daňový balíček byl i přes komplikovaný schvalovací proces nakonec zveřejněn ve Sbírce zákonů ještě dne 31.12.2020. To tedy znamená, že zákon se stal účinným od 1. ledna 2021.

V případě zákona o daních z příjmů dochází zejména k následujícím změnám:

• zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob (15 a 23 %), současně se ruší tzv. solidární přirážka ve výši 7 %;
• zavedení možnosti osvobodit peněžitý příspěvek na stravování u zaměstnance do určité výše (tzv. stravenkový paušál);
• zvýšení základní slevy na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč za rok 2021 (tj. z 2 070 Kč měsíčně na 2 320 Kč);
• zrušení limitu pro daňový bonus na vyživované dítě ve výši 60 300 Kč za rok;
• zrušení speciální kategorie nehmotného majetku (tj. i daňového odpisování nehmotného majetku, nově bude daňovým výdajem účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku);
• zvýšení hranice daňového odepisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč pro hmotný majetek pořízený a technické zhodnocení dokončené od 1. 1. 2020;
• možnost využít mimořádných odpisů pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 nebo
• zjednodušení oznámení o osvobozených příjmech plynoucích do zahraničí.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?