Aktuality

Doba čerpání otcovské se od roku 2022 prodlužuje (č. 1030)

15.09.2021

Novelou zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2022 dochází k prodloužení doby čerpání dávky otcovské poporodní péče. Tzv. otcovská náleží rodiči dítěte, který je zapsán v rodném listu dítěte a zároveň byl účasten po určitou dobu nemocenského pojištění. V roce 2021 a v předchozích letech bylo možné otcovskou čerpat kdykoliv v prvních šesti týdnech (v tzv. šestinedělí) po narození dítěte v délce jednoho kalendářního týdne. Od 1.1.2022 se však tato doba prodlužuje na dva týdny.

Dále dochází k prodloužení lhůty pro čerpání otcovské o kalendářní dny, po které bylo dítě v prvních šesti týdnech hospitalizováno. To prakticky znamená, že bude možné otcovskou čerpat případně i po uplynutí prvních šesti týdnů.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?