Aktuality

Dochází ke změně formulářů k DPH. Nezapomeňte včas aktualizovat program! (č.1143)

29.11.2023

V souvislosti se změnami sazeb DPH v rámci tzv. konsolidačního balíčku dochází i ke změně tiskopisů.

V kontrolním hlášení zůstanou pole pro 3 sazby DPH (základní a 2 snížené), a to jak z důvodu možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě, vykazování oprav základu daně a výše daně, tak i například z důvodu možného podání kontrolního hlášení a následného kontrolního hlášení za období před novelou zákona o DPH účinnou od roku 2024.

Ve formuláři daňového přiznání dojde k úpravě pouze popisů u vybraných položek (řádků) a spolu s tím i příslušné pokyny k jeho vyplnění. Samotné položky formuláře daňového přiznání k DPH zůstanou beze změny.

Pro úplnost dodejme, že formulář souhrnného hlášení VIES včetně pokynů k jeho vyplnění zůstává pro rok 2024 beze změny.

Nová verze struktury XML podání bude zveřejněna na stránkách Finanční správy ČR.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?