Aktuality

Dopady zvýšení průměrné mzdy od 1. 1. 2022 (č. 1033)

22.10.2021

Od 1. ledna 2022 dochází na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb. ke zvýšení průměrné mzdy na částku 38 911 Kč. Se zvýšením průměrné mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ, kde se zvyšuje minimální měsíční záloha na částku ve výši 2 627 Kč. U odvodů na pojistné na sociální zabezpečení je minimální měsíční vyměřovací základ určen jako 25 % průměrné mzdy u hlavní činnosti, resp. jako 10 % průměrné mzdy u vedlejší činnosti – to představuje u hlavní činnosti měsíční zálohu 2 841 Kč a u vedlejší činnosti měsíční zálohu 1 137 Kč.

OSVČ v paušálním režimu zaplatí v roce 2022 měsíční zálohu ve výši 5 994 Kč. Průměrná mzda je významná také pro vyčíslení maximálního vyměřovacího základu u pojistného na sociální zabezpečení jak u zaměstnance, tak u OSVČ. Tato roční hranice je stanovena jako 48násobek průměrné mzdy, což činí pro rok 2022 částku 1 867 728 Kč.

Z hlediska daně z příjmů je průměrná mzda klíčová pro uplatnění progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 23 %, a to z části daňového základu přesahující za zdaňovací období 48násobek průměrné mzdy, tj. částku 1 867 728 Kč. V případě zúčtování měsíční mzdy se jedná o 4násobek průměrné mzdy, tedy částku 155 644 Kč.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?