Aktuality

DPH a elektronické obchodování (č. 1032)

16.10.2021

U novely zákona o DPH zejména k elektronickému obchodování, o které jsme informovali v e-servisu 1017 a 1023, byl zveřejněním ve Sbírce zákonů (zveřejněno pod číslem 355/2021 Sb.) ukončen legislativní proces. Změny se týkají:
• prodeje zboží na dálku (zasílání zboží),
• zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS),
• obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní,
• dovozu zboží nízké hodnoty.

Podrobné informace Celní správy ČR k odvodu DPH zejména u zásilek s hodnotou nižší než 22 EUR ze třetích zemí jsou dostupné zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?