Aktuality

DPH u elektronického obchodování (e-commerce) od 1. 7. 2021 (č. 1023)

28.06.2021

Novela zákona o DPH zejména k elektronickému obchodování, o které jsme v květnu tohoto roku informovali, se stále ještě nachází v legislativním procesu (sněmovní tisk 867). Novela je reakcí na směrnice Rady EU a podle nich měla platit od 1. 7. 2021.

Změny vyplývající z novel směrnic o DPH promítnuté v této aktuální novele zákona o DPH se týkají:
• prodeje zboží na dálku (zasílání zboží),
• zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS),
• obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní,
• dovozu zboží nízké hodnoty.

Novela zákona o DPH nebude zřejmě ve Sbírce zákonů do 30. 6. 2021 zveřejněna. Nicméně přede dnem nabytí účinnosti této novely zákona o DPH lze postupovat jak podle přímého účinku směrnic, tak také podle dosud účinného zákona o DPH. Je tak umožněna volba, jak postupovat (postaru či ponovu).

Dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, je i nadále osvobozen od daně podle § 71 odst. 3 písm. a) zákona o DPH, nejpozději však do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH.

Podrobné informace jsou dostupné zde. Informace k zapojení do režimu jednoho správního místa naleznete zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?