Aktuality

Finanční správa komentuje mezinárodní zdanění příjmů ve vztahu k Rusku (č.1167)

14.05.2024

Generální finanční ředitelství vydalo informaci týkající se pozastavení některých článků smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ruskem. V této informaci jsou blíže vysvětleny praktické dopady a doporučeny konkrétní postupy.

Pro běžné obchodní a finanční vztahy s Ruskem platí zejména následující omezení:

  • Při výplatě příjmů ruským daňovým rezidentům není v ČR uplatňována zvláštní sazba daně ve výši 35 % (mimo jiné i proto, že Ruská federace dosud neodstoupila od Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech).
  • U příjmů plynoucích z Ruska od 29. září 2023 nelze u českého daňového rezidenta vyloučit dvojí zdanění.
  • Pro období od 11. srpna 2023 do 28. září 2023 si může český poplatník zvolit, zda bude k Rusku pro účely vyloučení nebo zmírnění dopadů dvojího zdanění přistupovat jako ke státu, se kterým má ČR sjednánu smlouvu o zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů (jako v období před 10. srpnem 2023), nebo naopak jako ke státu, v jehož případě taková smlouva prováděna není.

 

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?