Aktuality

Informace k termínu pro přiznání k daním z příjmů za rok 2020 (č. 1004)

11.03.2021

Podle rozhodnutím MF o prominutí pokut a úroků, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 16 2021,   je možné bez jakýchkoliv sankcí podat přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob místo do 1. 4. 2021 až do 3. 5. 2021. V případě podání přiznání elektronicky bez využití služeb daňového poradce lze přiznání podat bez sankcí místo do 3. 5. 2021 až do 1. 6. 2021. Současně lze v těchto „prodloužených“ termínech daň bez jakýchkoliv sankcí i uhradit.

Upozorňujeme, že poplatníků s termínem pro podání přiznání k 1. 7. 2021, tj. povinně auditovaných i podávajících přiznání prostřednictvím daňového poradce v tomto termínu, se uvedené rozhodnutí o prominutí pokuty a úroku netýká.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?