Aktuality

Informace pro fyzické osoby v souvislosti nejen s termínem pro podání přiznání k dani z příjmů (č. 1007)

22.03.2021

Fyzické osoby, které si podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 samy, tj. bez daňového poradce, mohou podle rozhodnutí MF podat přiznání v listinné (papírové) formě bez jakýchkoliv sankcí nejdéle 3. 5. 2021. Podají-li přiznání v elektronické formě, pak tak mohou učinit bez jakýchkoliv sankcí až do 1. 6. 2021. V uvedených termínech je třeba daň i uhradit. Má-li být podáno daňové přiznání s vykázaným přeplatkem na dani, pak doporučujeme toto přiznání podat do 1. 4. 2021, aby mohl být přeplatek vrácen co nejdříve. Viz též naše dřívější informace.

Obdobně lze oznámit příjem osvobozený od daně v částce vyšší než 5 mil. Kč bez jakýchkoliv sankcí v termínu do 3. 5. 2021 při použití listinné (papírové) formy a do 1. 6. 2021 při podání v elektronické formě. Stejné podmínky a termíny platí pro podání dodatečných daňových přiznání za rok 2019 podávaných z důvodů změny způsobu uplatňování výdajů. V uvedených termínech lze i případnou daň bez sankcí též uhradit.

Má-li být přiznání podáno daňovým poradcem, pak může být podáno v termínu do 1. 4. 2021 či v termínu do 1. 7. 2021. Plnou moc pro daňového poradce stačí podat současně s daňovým přiznáním, není třeba ji doručit finančnímu úřadu do 1. 4. 2021.

Upozorňujeme, že do příjmů ke zdanění je třeba zahrnout i příjmy z různých dotačních COVIDových programů (COVID-nájemné, COVID-ubytování atd.). Jedná se totiž o provozní dotace, které nejsou osvobozeny od daně. Naopak se nedaní přijaté kompenzační bonusy či ošetřovné OSVČ.

Slevu na evidenci tržeb si mohou za rok 2020 uplatnit pouze ty fyzické osoby, které povinně zaevidovaly první tržbu od 1. 1. 2020 do 26. 3. 2020. Po uvedeném datu už povinnost evidovat tržby byla z důvodu COVID-19 odložena a nárok na slevu nevznikl.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?