Aktuality

Informace pro zaměstnavatele k podepisování dokumentů zaměstnanci (č. 991)

03.02.2021

Finanční správa se vyjádřila k formě plnění povinností v souvislosti s uplatněním nezdanitelných částek ze základu daně, slev na dani či daňového zvýhodnění a k žádostem o roční zúčtování daně. I v současné době s omezeními způsobenými výskytem koronaviru SARS CoV-2 je nezbytné trvat na dodržení zákonné úpravy. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2021 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020 je třeba podepsat buď vlastnoručním podpisem a předat zaměstnavateli v listinné formě, případně využít elektronické formy.

Při využití elektronické formy je třeba použít uznávaný elektronický podpis nebo musí plátce (zaměstnavatel) zaručit v rámci svého vnitřního systému jednoznačnou identifikaci poplatníků (zaměstnanců). K předání předmětných dokumentů elektronickou formou lze využít datové schránky, pokud s ní zaměstnanec disponuje. Připuštěno je i předání prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?