Aktuality

Jak na vrácení DPH z jiných států EU? (č.1129)

31.08.2023

Pokud nakupujete v rámci své ekonomické činnosti zboží či služby ve státech EU, je možné při splnění daných podmínek získat daň z přidané hodnoty zpět. Mnoho českých plátců tuto DPH zaúčtuje rovnou do nákladů. Situaci lze ale řešit mnohem hospodárnějším způsobem.

Při splnění daných podmínek je možné do konce září prostřednictví elektronického portálu české daňové správy podat žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU. Pro podání žádosti je nutné nechat si zřídit přístup do této elektronické aplikace. Místně příslušný český správce daně má na udělení tohoto přístupu lhůtu 15 dnů. O přístup je tak nutné včas zažádat, aby nenastala situace, že plátce obdrží přístupové údaje až po 30. září, kdy už mu ovšem nárok na vrácení daně zanikl.

Žádost pro Vás může zpracovat specializované oddělení kanceláře KODAP v Liberci. Na základě udělené plné moci naši poradci žádost zpracují a podají. Dále obstarají veškerou komunikaci se zahraničními úřady.

Doporučujeme předat informaci o možnosti vrácení DPH také svým zahraničním obchodním partnerům a společnostem ve skupině. Tyto subjekty mají možnost podat žádost o vrácení české DPH z plnění z roku 2022 a to rovněž v termínu do 30. září 2023.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?