Aktuality

Jak se zbavit daňových a pojistných dluhů? Milostivé léto 2023 je tady. (č.1126)

16.07.2023

Jak jsme již informovali na našich webových stránkách, tzv. Milostivé léto v roce 2023 navazuje na opatření z minulých let a umožňuje efektivně řešit dluhy na daních a pojistném na sociální zabezpečení.

Pokud daňoví dlužníci do 30.11.2023 uhradí původní dluh vzniklý do 30.9.2022 a splní další podmínky, bude jim odpuštěno penále, úroky, pokuty za opožděné podání daňového přiznání či jiné další příslušenství dluhu. Na webu finanční správy je možné nalézt interaktivní návod k vyplnění žádosti o prominutí příslušenství daně nebo o rozložení úhrady dluhu na splátky. O mimořádné odpuštění příslušenství daně mohou platně požádat pouze fyzické osoby.

Téměř obdobně je možné využít odpuštění příslušenství nedoplatku u pojistného na sociální zabezpečení. Zde není potřeba o prominutí žádat, stačí zaslat oznámení o úhradě dlužného pojistného prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Více informací lze nalézt na stránkách ČSSZ. 3.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?