Aktuality

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) (č.1127)

27.07.2023

Ke dni 01.08.2023 nabude účinnosti nový zákon o ochraně oznamovatelů. Ten si dává za cíl chránit oznamovatele (zejména v pozici zaměstnanců) při oznamování možného protiprávního jednání u zaměstnavatele či obchodního partnera. Jde o to, aby se např. zaměstnavatel nemohl mstít za to, že zaměstnanec na takové závadné jednání upozornil.

Některým subjektům zákon v souvislosti s tím stanovuje povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (povinné subjekty) a jmenovat příslušnou osobu. Prostřednictvím oznamovacího systému by pak mělo docházet k podávání jednotlivých oznámení, které bude vyřizovat a prověřovat zmíněná příslušná osoba. Tato povinnost dopadne především na zaměstnavatele zaměstnávající alespoň 50 zaměstnanců.

Vnitřní oznamovací systém musejí povinné subjekty zavést nejpozději do 01.08.2023 s výjimkou zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50, ale méně než 250 zaměstnanců. Ti mají lhůtu prodlouženou do 15.12.2023.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?