Aktuality

Jak stanovit nepeněžní příjem zaměstnance v případě poskytnutí nízkoemisních vozidel? (č. 1081)

26.09.2022

S účinností od 1. 7. 2022 došlo k novelizaci zákona o daních z příjmů, a to mimo jiné v oblasti bezplatného poskytnutí tzv. nízkoemisního vozidla (zejména elektromobily a plug-in hybridy) zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. K dané problematice vydala Finanční správa ČR informaci. Za nepeněžní příjem zaměstnance se v případě nízkoemisního vozidla považuje nově částka ve výši 0,5 % vstupní ceny. Dosud byl nepeněžní příjem stanoven ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla bez ohledu na jeho pohon.

Snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 % u nízkoemisního vozidla se použije na celé zdaňovací období roku 2022 (tj. od 1.1.2022), ačkoli tento zákon nabývá účinnosti až v průběhu roku. Při zúčtování měsíční mzdy a výpočtu zálohy na daň se podle nové právní úpravy postupuje od měsíce, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti (tj. od července 2022). Za předchozí měsíce roku 2022 (tj. za leden až červen) bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti až v rámci ročního zúčtování, případně na základě podaného daňového přiznání.

Jaká vozidla splňují podmínky pro „nízkoemisní vozidla“ vysvětluje Finanční správa ČR na svých webových stránkách.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?