Aktuality

Jaké jsou daňové povinnosti fyzických a právnických osob k 1. 4. 2021? (č. 1008)

29.03.2021

Termín 1. 4. 2021 je důležitý pro velkou část poplatníků. K tomuto datu totiž končí lhůty pro podání některých daňových přiznání a vyúčtování a současně k tomu datu je možno v letošním roce učinit některá opožděná podání bez sankcí. Níže uvádíme jejich stručný přehled:

  • Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 – zákonný termín pro podání přiznání byl 1. 2. 2021, na základě rozhodnutí ministryně financí zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 3/2021 však dochází k prominutí pokuty za pozdní podání, je-li podáno nejpozději do 1. 4. 2021.
  • Přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob – první zákonný termín pro podání přiznání, kterého mohou využít všechny subjekty mimo účetních jednotek podléhajících povinnému auditu, je právě 1. 4. 2021. Podle rozhodnutí zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 lze bez sankcí podat přiznání a uhradit daň do 3. 5. 2021.
  • Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob – stejně jako u přiznání je možné učinit podání bez hrozby pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu do 3.5.2021, je-li zákonným termínem pro podání přiznání 1. 4. 2021. Rozhodnutí lze rovněž nalézt ve Finančním zpravodaji č. 16/2021.
  • Vyúčtování srážkové daně za rok 2020 – zákonný termín pro podání vyúčtování je 1. 4. 2021. Dosud nebyla rozhodnuto o možném pozdním podání bez sankcí. Doporučujeme tedy formulář vyúčtování podat včas, tj. nejdéle právě 1. 4. 2021.
Jsem Acy, mohu Vám pomoci?