Aktuality

Jaké jsou dopady zvýšení vyhlašované průměrné mzdy pro rok 2023? (č. 1085)

21.10.2022

V souvislosti s vyhlášením všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 ve výši 38 294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530 se zvyšuje průměrná mzda pro rok 2023 na částku 40 324 Kč.

Vyhlašovaná průměrná mzda ovlivňuje řadu dalších daňových a pojistných parametrů. Jmenujme například výši minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění (zvýší se z letošních 2 627 Kč na 2 722 Kč v roce 2023), výši minimální zálohy OSVČ na důchodové pojištění pro hlavní činnost (zvýší se z letošních 2 841 Kč na 2 944 Kč v roce 2023) nebo částku rozhodného měsíčního příjmu pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (od 1.1.2023 se zvýší z 3 500 Kč na 4 000 Kč).

Dále je průměrná mzda základní veličinou pro progresivní zdanění fyzických osob. Částka 48násobku průměrné mzdy (v roce 2022 částka 1 867 728 Kč) byla v letošním i předchozím roce hranicí pro sazbu daně z příjmů 23 %. Pro rok 2023 bude činit tato hranice příjmů 1 935 552 Kč.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?