Aktuality

Jaký je režim DPH u paušální náhrady nákladů zaměstnavatele za provedené exekuce? (č. 1053)

28.02.2022

Zaměstnavatelům, kteří provádějí zaměstnancům „exekuční“ srážky ze mzdy, nově náleží nárok na paušální náhradu nákladů se srážkami souvisejících, a to ve výši 50 Kč za kalendářní měsíc a jednoho exekuovaného zaměstnance bez ohledu na počet exekucí či výkonů rozhodnutí. Paušální náhrada však náleží zaměstnavateli jen u exekucí, které byly nařízeny po 1. 1. 2022 a lze ji inkasovat jen současně s provedením exekuční srážky, nikoliv později.

Otevřenou otázkou však zatím zůstává, jaký bude režim DPH u této paušální náhrady. Tento problém je předmětem jednání mezi Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ). GFŘ původně vycházelo z názoru, že se jedná o zdanitelné plnění s povinností odvést z něj DPH na výstupu. Na základě posledních informací však očekáváme závěrečné stanovisko, že paušální náhrada není předmětem daně, protože nejde o ekonomickou činnost. Tento závěr je, podle našeho názoru, logický a zároveň i velmi praktický z pohledu spravovatelnosti daně z přidané hodnoty. O konečném výsledku vás budeme samozřejmě informovat.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?