Aktuality

ČNB opět zvýšila úrokové sazby, pozor na pozdní placení daní! (č. 1074)

29.06.2022

Na zasedání bankovní rady ČNB bylo dne 22. 6. 2022 rozhodnuto o dalším razantním zvýšení dvoutýdenní repo sazby, a to ze současných 5,75 % na 7,00 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné už od 23.6.2022.

Zvýšení hlavní úrokové sazby má bezprostřední dopad do kalkulace úroků z prodlení podle občanského zákoníku, a tudíž i do kalkulace úroku z prodlení při pozdní platbě daní. Po zvýšení repo sazby na 7,00 % je totiž výše úroku z prodlení od 1.7.2022 ve výši 15,00 % p.a. (tj. 8 procentních bodů + repo sazba) při prodlení s placením daní započatém ve 2. polovině roku 2022. V současné době je výše úroku z prodlení stanovena ve výši 11,75 % p.a.

V souvislosti s termínem pro podání přiznání k dani z příjmů k 1.7.2022 u poplatníků, kteří podléhají povinnému auditu nebo jejichž přiznání podává poradce v tomto prodlouženém termínu, může případná pozdní platba přinést nemalé sankce. Posečkání daně nebo rozložení úhrady daně na splátky doporučujeme sjednat se správcem daně raději s předstihem, úrok z posečkané částky je totiž v poloviční výši. Nicméně první tři dny prodlení úročeny nejsou a úrok u jedné daně za jedno zdaňovací období do 1.000 Kč se nepředepisuje.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?