Aktuality

Finanční správa se zaměřila na příjmy z kryptoměn. Zdanili jste je správně? (č. 1076)

26.07.2022

Finanční správa ČR zahájila podle zveřejněné informace kontrolní kampaň zaměřenou na správnost zdanění příjmů spojených s kryptoměnami. Prověřováni jsou nyní zejména ti poplatníci, o jejichž aktivitách s kryptoměnami získá finanční správa informace na základě tuzemské vyhledávací činnosti u obchodníků a zprostředkovatelů. Přibývat má i informací získaných na základě mezinárodní spolupráce daňových orgánů.

Pro správné zdanění příjmů z operací s kryptoměnami je rozhodné jejich posouzení. Kryptoměny totiž nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze ani investiční nástroje. Kryptoměny jsou z pohledu daní z příjmů považovány za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Pozdní zdanění příjmů z kryptoměny bude sankcionováno úrokem z prodlení (o jeho výrazném zvýšení jsme psali v jednom z předchozích e-servisů). Podle okolností může být uložena pokuta za pozdní podání přiznání.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?