Aktuality

K paušální dani se mohou OSVČ přihlásit nejpozději v pondělí 11. 1. 2021 (č. 979)

08.01.2021

Ke konci roku 2020 jsme vás informovali o možnosti OSVČ využít administrativně jednodušší režim paušální daně. Pokud má OSVČ zájem vstoupit pro rok 2021 do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na finanční úřad nejpozději v pondělí 11. ledna 2021. Upozorňujeme, že po tomto termínu již není možné režimu paušální daně využít, pokud se nejedná o začínající OSVČ.

Interaktivní formulář oznámení naleznete na webových stránkách Finanční správy. Současně zde naleznete i jednoduchý tiskopis. Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podepsat (pokud není podáván datovou schránkou) a podat na místně příslušný finanční úřad, případně zaslat poštou.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?