Aktuality

Kdy lze nerozdělit zisk mezi společníky s.r.o.? (č.1121)

10.06.2023

S probíhající sezónou řádných valných hromad je nanejvýš aktuální problematika (ne)rozdělování zisku. Valné hromady obchodních společností běžně rozhodují o nerozdělení (části) zisku a jeho přesunutí na účet nerozděleného zisku z minulých let. Společnost tak získá prostředky, které může dále použít pro svůj provoz, rozvoj, investice či jiné účely. Co když ale některý ze společníků s tímto rozhodnutím nesouhlasí a domáhá se rozdělení 100 % zisku?

Z konstantní judikatury Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že valná hromada může z důležitých důvodů rozhodnout tak, že zisk nebude rozdělen mezi společníky v celé výši. Pokud jednatel navrhuje nerozdělit 100 % zisku mezi společníky, měl by podrobně odůvodnit, jaké důležité důvody ho vedou k návrhu ponechat část zisku ve společnosti, přičemž tyto důvody by měly být uvedeny i v zápise z valné hromady.

Naši kolegové z KODAP legal v nedávné době uspěli v řízení o platnosti rozhodnutí valné hromady našeho klienta, kterým valná hromada klienta schválila rozdělení zisku společnosti „jen“ ve výši 85 % zisku. Minoritní společník klienta platnost tohoto rozhodnutí následně napadl u soudu a trval na rozdělení 100 % zisku. Věc se dostala až k Vrchnímu soudu v Praze, který rozhodl, že nerozdělení 15% zisku mezi společníky nepředstavuje natolik zásadní omezení práv společníka, aby byl jakýkoliv zásah ze strany soudní moci legitimní, a žalobu proto zamítl.

V problematice (ne)rozdělování zisku se jedná o zásadní rozhodnutí, které by mohlo mít důležité dopady do praxe. Ve věci je momentálně podané dovolání, takže netrpělivě očekáváme, jak tuto úvahu Vrchního soudu v Praze posoudí Nejvyšší soud ČR.

O výsledku Vás budeme informovat.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?