KODAP Liberec s.r.o je nástupcem KODAP s.r.o.

KODAP Liberec, s.r.o., se sídlem 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 178 49 292, je s účinky k 1. 1. 2023 v důsledku rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti právním nástupcem společnosti KODAP, s.r.o., se sídlem 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO: 49904493, přičemž k tomuto dni se KODAP Liberec, s.r.o. stala Vaším smluvním partnerem v oblasti služeb daňového poradenství, účetnictví a IT.

As a result of the division by spin-off including foundation of a new company, KODAP Liberec, s.r.o., with its registered office at 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, Czech Republic, Id. No: 178 49 292, had become a legal successor of KODAP, s.r.o., with its registered office at 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, Czech Republic, Id. No: 49904493, with effect from 1 January 2023; As of this date, KODAP Liberec, s.r.o. became your contractual partner in the field of tax consultancy, accounting and IT services.

KODAP Liberec, s.r.o., mit dem Sitz in 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, Steuernummer: 178 49 292, ist mit der Wirkung zum 1.1.2023 in Folge von Abspaltung zur Neugründung die Rechtsnachfolgerin der Gesellschaft KODAP, s.r.o., mit dem Sitz in 1. máje 97/25, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, Steuernummer: 49904493, wobei zu diesem Tag die KODAP Liberec, s.r.o. zu Ihrem Vertragspartner im Bereich von den Steuerberatungs-, Buchhaltungs- und IT-Dienstleistungen wurde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?