Aktuality

Kompenzační bonus nově i pro provozovatele taxislužeb č. (990)

26.01.2021

Za předpokladu splnění ostatních podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby. Aktuálně mohou žádat za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021. K podané žádosti o kompenzační bonus za první a druhé bonusové období je nutné připojit žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Ta je součástí aplikace pro vytvoření samotné žádosti o kompenzační bonus.

Aby bylo možné čerpat kompenzační bonus za celé období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021, je nutné žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podat nejpozději do 2. února 2021. Správní poplatek k žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav je prominut (viz Finanční zpravodaj 6 2021).

Podrobné informace naleznete zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?