Aktuality

Kompenzační bonus pro období po 1. 2. 2021 je již podle nových pravidel (č. 1002)

05.03.2021

Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021, zveřejněný pod číslem č. 95/2021 Sb., nově upravuje podmínky pro vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a pracující na dohody o pracovní činnosti či o provedení práce. Nová výše bonusu je pro období od 1. 2. 2021 až 1.000 Kč za každý kalendářní den.

Nárok na nový kompenzační bonus náleží všem poškozeným nejen v důsledku dopadů vládních opatření, ale i pandemie jako takové. Rozhodujícím ukazatelem je u podnikajících pokles příjmů vyšší než 50 % v porovnání s obdobím před pandemií. Nově mohou při splnění podmínek o nový kompenzační bonus 2021 žádat i podnikatelé a společníci s.r.o., kteří byli v karanténě. Výše tohoto bonusu je 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, kdy byla karanténa či izolace nařízena.

Finanční správa již začala žádosti o nový kompenzační bonus 2021 přijímat. Online žádost naleznete např. na www.mfcr.cz/novy-bonus.

Podrobné informace k novému kompenzačnímu bonusu 2021 jsou dostupné zde.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?