Aktuality

Konec ledna – termín pro přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční (č. 1100)

11.01.2023

Nejdéle do úterý 31.1.2023 mají poplatníci povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023, a to v případě, pokud k 1.1. tohoto roku nastala změna oproti předchozímu roku. Změnou se rozumí například nákup, prodej či směna nemovitých věcí realizované v průběhu roku 2022, nově vybudované zpevněné plochy sloužící k podnikání nebo nově vydané stavební povolení k výstavbě zdanitelné stavby. Termín pro zaplacení této daně či její první splátky je 31. květen 2023.

Ačkoli došlo v průběhu roku 2022 u daně silniční k významnému zúžení okruhu vozidel, která podléhají dani (např. dani nově nepodléhají osobní automobily), musejí mnozí poplatníci i nadále podávat přiznání a hradit daň. Zdanitelnými vozidly jsou zejména některá nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla. Lhůta pro podání přiznání za zdaňovací období roku 2022 je rovněž do 31.1.2023. Ke stejnému dni je daň i splatná. Upozorňujeme, že pro zdaňovací období 2022 byl vydán nový tiskopis daňového přiznání (vzor č. 19) a přílohy (vzor č. 17).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?