Aktuality

Kurzarbeit nově součástí právního řádu ČR (č. 1027)

13.08.2021

S účinností od 01.07.2021 doznala na základě novely zákona o zaměstnanosti změny úprava příspěvku v době částečné práce (dříve částečné nezaměstnanosti), který je známý jako tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit by měl pro zaměstnavatele oproti dosavadní úpravě a dočasnému krizovému programu ANTIVIRUS přinést stabilnější možnost řešení významnějších negativních situací (ekonomická recese, živelní pohromy, epidemie, kybernetické útoky). Existenci těchto situací, a tedy aktivaci podmínky pro poskytování příspěvku stanoví vláda ČR svým nařízením vždy v návaznosti na aktuální stav.

Základní podmínkou poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel v důsledku potvrzené krizové situace svým zaměstnancům přiděluje práci pouze v rozsahu 20-80 %, přičemž zaměstnancům vyplácí náhradu mzdy v minimální výši 80 % jejich průměrného výdělku. Na náhradu mzdy a odvodů obdrží zaměstnavatel od státu za splnění dalších stanovených podmínek příspěvek ve výši 80 % vyplacených náhrad. Příspěvek bude moci činit max. 1,5násobek celostátní průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku. Maximální doba podpory činí jeden rok.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?