Aktuality

Lhůta pro podání dodatečného přiznání na daň nižší je definitivně vyjasněna (č.1164)

19.04.2024

V návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu je definitivně najisto postaveno, že dodatečné přiznání na daň nižší lze podat nikoliv do konce následujícího měsíce po zjištění, ale do konce lhůty pro stanovení daně (obvykle 3 roky od termínu pro podání řádného přiznání).

Finanční správa ČR k tomu nově vydala i metodický pokyn, kterým potvrzuje tuto změnu posouzení včasnosti podání dodatečného přiznání na daň nižší oproti poslední známé daňové povinnosti. V pokynu je uvedeno i to, že neuvedení data zjištění, že poslední známá povinnost je stanovena v nesprávné výši, nebude u dodatečných přiznání na daň nižší považováno za vadu podání. Nebude-li datum zjištění uvedeno, má se za to, že tímto datem je den podání dodatečného přiznání na daň nižší.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?