Aktuality

Měli jste zřízen účet u Equa bank? Nezapomeňte oznámit změnu čísla účtu i FÚ! (č. 1093)

02.12.2022

Raiffeisenbank se stala od 1. 1. 2022 vlastníkem Equa bank, přičemž během listopadu došlo k jejich sloučení pod značku Raiffeisenbank. Finanční správa na svých webových stránkách upozorňuje, že ti, kteří měli účet u Equa bank registrován u správce daně, mají oznamovací povinnost týkající se změny čísla účtu. Dojde-li ke změně údajů uváděných při registraci (tj. i čísla účtu), je totiž daňový subjekt povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Finanční správa na tuto povinnost upozorňuje hlavně plátce DPH, kteří mají účet u Equa bank registrován jako účet pro vracení přeplatků na DPH (nadměrné odpočty).

Uvedené oznámení musí být podáno prostřednictvím tiskopisu Oznámení o změně registračních údajů, který je k dispozici v elektronické podobě mj. v aplikaci Elektronická podání pro finanční správu.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?