Aktuality

MF ČR nově promíjí některé sankce za pozdní splnění povinností na DPH (č. 1003)

08.03.2021

Ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 je zveřejněno nové prominutí některých sankcí za pozdní plnění povinností na DPH. Jako hraniční den je stanoven pro všechny dále uvedené případy čtvrtek 15. 4. 2021.

Za měsíc únor 2021 lze daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení bez sankce podat nejdéle do 15. 4. 2021, pokuta za pozdní podání je prominuta. Obdobně je prominuta pokuta za pozdní podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které mělo být podáno do 31. 3. 2021 a bude podáno nejdéle do 15. 4. 2021.

Prominuty jsou též pokuty za pozdní splnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením (např. povinnost na výzvu FÚ změnit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje), pokud alespoň část lhůty pro splnění spadá do období od 1. 3. do 21. 3. 2021 a ke splnění dojde nejdéle dne 15. 4. 2021.

Prominut je i úrok z prodlení za pozdní úhradu DPH za únor 2021, bude-li daň uhrazena nejdéle 15. 4. 2021. Toto se však netýká těch, kterým byl úrok prominut již dříve při úhradě do 16. 8. 2021 (viz prominutí FZ 38/2020).

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?