Aktuality

Musí OSVČ skutečně podat přiznání vždy datovou schránkou? (č.1161)

28.03.2024

Od 1.1.2023 byly automaticky zřízeny datové schránky podnikajícím fyzickým osobám. Tato osoba má tak povinnost činit formulářová podání (např. podat daňové přiznání) elektronicky, a to tehdy, pokud se týkají alespoň částečně její podnikatelské činnosti.

Přestože byl v mediích a odborném tisku tomuto tématu věnován poměrně rozsáhlý prostor, dochází dle našich zkušeností i nadále k významným nejasnostem a obavám. Mnoho OSVČ totiž došlo na základě zveřejněných informací k závěru, že pokud jim byla zřízena datová schránka, musí být přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 touto datovou schránkou také podáno. Přitom povinností je „pouze“ podat přiznání elektronicky.

Dalším způsobem, jak elektronicky vyplnit a podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, je prostřednictvím portálu MOJE daně. Přihlásit se do něj je možné například přístupovými údaji do internetového bankovnictví, pomocí občanského průkazu s čipem nebo přístupovými údaji do datové schránky.

Termín pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2023 v elektronické formě je až do 2. 5. 2024.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?