Aktuality

Na co nesmíte jako OSVČ v novém roce zapomenout? (č.1147)

20.12.2023

Se zavedením paušálního režimu od roku 2021 se pro OSVČ otevřela možnost, jak snížit administrativu a případně i ušetřit na platbách daně z příjmů a odvodů. OSVČ, které se rozhodnou do paušálního režimu nově od 1.1.2024 vstoupit, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to včetně uvedení paušálního pásma, do kterého poplatník spadá. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné podat nejpozději 10.1.2024. Později podané oznámení již nebude účinné.

S novým rokem dochází rovněž ke zvýšení minimálních záloh na pojistné. Výše minimální zálohy na sociální pojištění se v roce 2024 pro OSVČ (hlavní činnost) zvýší z dosavadních 2 944 Kč na 3 852 Kč (pro začínající podnikatele však 3 210 Kč). Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2024 z 2 722 Kč na 2 968 Kč.

Splatnost zálohy na sociální pojištění v nové výši platí až od následujícího měsíce, ve kterém OSVČ podala přehled o příjmech a výdajích za rok 2023, nicméně od ledna alespoň ve výši minimální zálohy pro rok 2024. Splatnost zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ musí proběhnout v nové (tj. vyšší) výši do 8. dne následujícího měsíce, tedy lednovou zálohu ve výši 2 968 Kč musíte uhradit do 8. února 2024. Pokud tedy platíte zálohy trvalým příkazem, doporučujeme ho včas změnit.

Jsem Acy, mohu Vám pomoci?